Rezervace soustředění

Přihláška - Letní soustředění

Rezervace

Varianta

Kontaktní údaje

Kontakt alespoň na jednoho rodiče

Další informace

Pobočka/složka JUST US

Účastník / zákonný zástupce, odesláním tohoto rezervačního formuláře, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání tanečních kurzů, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti SUMMER CAMPS z. s. a s cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.

Platební možnosti

 • Převodním příkazem na konto SUMMER CAMPS z. s. - Fio banka 2900970212/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Pro zájemce ze Slovenské republiky: Fio banka 2900970212/8330 IBAN: CZ8920100000002900970212)
 • Poštovní poukázkou typu A na konto SUMMER CAMPS z. s. - Fio banka 2900970212/2010. ( Nelze použít pro Slovenskou republiku ). Stačí vyplnit jméno účastníka a jako variabilní symbol číslo faktury.
 • Vkladem na účet SUMMER CAMPS z. s. - Fio banka 2900970212/2010 na kterékoli pobočce Fio banky jako variabilní symbol používejte číslo faktury. (Pro zájemce ze Slovenské republiky vkladem na účet: Fio banka 2900970212/8330 IBAN: CZ8920100000002900970212)
 • Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto SUMMER CAMPS z. s. - Fio banka 2900970212/2010.

Ke všem platbám prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.

Termín plateb

Celková cena soustředění je splatná dle faktury, kterou obdržíte v emailu s potvrzením příjetí přihlášky na soustředění.

Nedodržení platebních termínů bez předchozí konzultace bude považováno za ztrátu zájmu o pobyt a může vést ke zrušení přihlášky na soustředění.

Sleva na soustředění

Sleva na sourozence – poskytujeme slevu 300 Kč za každého dalšího sourozence.

Storno podmínky

 • 1000 Kč za osobu při zrušení přihlášky (písemně) více než 35 dní před nástupem
 • 1500 Kč z celkové ceny pobytu při zrušení přihlášky (písemně) mezi 35. - 10. dnem včetně před datem nástupu
 • 50% z celkové ceny pobytu při zrušení přihlášky (písemně) mezi 9. - 4. dnem včetně před nástupem na tábor
 • 100% z ceny pobytu při zrušení přihlášky od 3. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor
 • 0 Kč v případě náhradníka z Vaší strany
 • 1000 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy)
 • 1000 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu úrazu (nutné doložení lékařské zprávy)

Všechny žádosti o vrácení peněz včetně zrušení pobytu podejte prosím písemně na adresu sídla SUMMER CAMPS z. s. nebo prostřednictvím e-mailu: tabor@tabotytapaza.cz Veškeré storno platby a vrácení peněz se vyřizuje až po skončení všech turnusů s tím, že SUMMER CAMPS z. s. si vyhrazuje termín pro vyřízení všech žádostí do 31. 10. 2024

Newsletter JUST US

Nenechte si ujít žádnou novinku